Wall Street dibuka dan kemajuan Dow Jones 0.13%

Wall Street dibuka lebih tinggi hari ini dan indikator utama Dow Jones Industrial, meningkat 0.13% minit selepas permulaan sesi, manakala S & P 500 terpilih menambah 0.06% dan indeks komposit Nasdaq meningkat 0.10%.

New York, 20 November (EFE) .- Wall Street dibuka lebih tinggi hari ini dan Dow Jones Industrial, penunjuk utama, maju 0.13% minit selepas permulaan sesi, sementara S & P 500 terpilih menambah 0.06% dan indeks pasaran komposit Nasdaq meningkat 0.10%.